Despre Noi

S. A. “Consocivil” este un partener pe termen lung pentru toţi clienţii săi oferind o gamă variată de produse şi servicii în domeniul vast al construcţiilor. Atuul nostru important constă în consolidarea permanentă a poziţiei de lider în domeniul construcţiilor pe piaţa Republicii Moldova prin modalitatea profesională şi inovativă de lucru. Obiectivul companiei rezidă în dezvoltarea durabilă a întreprinderii , creşterea firmei pe termen lung în beneficiul acţionarilor, angajaţilor, partenerilor noştri şi a societăţii.

Profesionalismul echipei de specialişti ai firmei, varietatea gamei de servicii, respectare în tocmai a termenilor de execuţie, cumulate cu politica de preţuri avantajoasă au asigurat companiei o poziţie distinctă pe piaţa autohtonă de profil. Reputaţia S.A. “Consocivil” se constituie din calitatea, rigoarea şi complexitatea lucrărilor executate, aplicând o abordare individual în execuţia fiecărui obiect.

info1 info2 info3 info4 info5 info6

Lucrările sînt executate în strict conformitate cu cerinţele tehnice şi normative ale legislaţiei în vigoare. În procesul de executare a lucrărilor sînt utilizate contractele şi recomandările producătorilor de materiale, ale utilajului şi echipamentelor utilizate, astfel încât este posibilă prezentarea acestora la solicitarea clienţilor pentru a confirma calitatea superioară a produselor folosite.

Compania garantează că în scopul executării lucrărilor şi pe întreaga durată a acestora:

-Va atrage doar personal calificat, instruit în domeniul securităţii antiincendiare, procecţiei muncii şi altor reglementări în domeniu, asigurând respectarea de către aceştea a legislaţiei în vigoare;

-Va indentifica şi va aplica metode de optimizare ale lucrărilor, care să contribuie la utilizarea eficientă a materialelor şi obţinerea unei calităţi înalte a lucrărilor; va întreprinde toate măsurile rezonabile pentru a evita prejudicierea şi poluarea mediului inconjurător;

-Calitatea materialelor utilizate de către Antreprenor la executarea lucrărilor contractuale, va fi confirmată prin certificate de confirmare a calităţii sau agremente tehnice;

-Calitatea lucrărilor executate,  inclusive a manoperei, materialelor şi echipamentelor utilizate, pentru perioada de garanţie prevăzută în contract sau conform “Dispoziţiei generale cu privire la antreprinză la servicii prestate” din Codul Civil al RM, secţiunea 2 “Antrepriză” articolul nr. 968, 969” termeni de garanţie”.